Mysogynie

Mysogynie

« Terug naar de woordenlijst
Beschrijving
Misogynie of vrouwenhaat is een (ziekelijke) grote afkeer van vrouwen in het algemeen.Het komt van het Grieks misein (haten) en gyne (vrouw). De pendant ervan is misandrie of mannenhaat. Er bestaat anderzijds ook zoiets als gynaecofobie of angst voor vrouwen.

Vrouwendiscriminatie zou een gevolg zijn van mannelijke misogynie. In feministische lectuur wordt weliswaar een onderscheid gemaakt tussen misogynie, vijandelijkheid tegenover vrouwen en antifeminisme, maar deze begrippen worden soms ook synoniem gebruikt.

Het lijkt alsof dat in moderne, westerse landen deze afkeer van vrouwen niet meer zou voorkomen maar het bestaat nog wel. Soms wordt het ook wel door de houding van de vrouwen zelf aangewakkerd, denk maar aan het feminisme en de vrouwendagen op 8 maart en 11 november. anneer we aan misogynie denken gaan onze gedachten waarschijnlijk naar partriarchale samenlevingen, naar moslimlanden. Landen en culturen waar in het algemeen mannen de dienst uitmaken en vrouwen verondersteld worden een dienende rol te vervullen.

Waarom zijn vrouwen het slachtoffer van deze manier van denken? Vrouwen zijn natuurlijk meestal fysiek zwakker dan mannen, dus het is voor de hand liggend dat ze het onderspit delven tijdens een fysiek gevecht. Het feit dat vrouwen slachtoffer zijn is een deel van de alledaagse cultuur. In films, in boeken, bijna altijd is het een vrouw die slachtoffer wordt van een misdaad, moord of verkrachting, en een vrouw die wraak voor haar neemt. Opnieuw wordt de vrouw zo in de agressieve hoek geplaatst. Onbewust vinden de meeste mensen dit allemaal zeer logisch.

Het seksuele aspect speelt een belangrijke rol. Mannen zouden zich schamen voor hun seksuele verlangens en gevoelens en hebben een veel hoger libido dan vrouwen. Vrouwen komen volgens hen niet voldoende tegemoet aan dat libido en gebruiken seks als chantagemiddel.  Vrouwen hebben ook vaak de neiging om de man te willen kneden naar hun eigen idee hoe dat een man zich zou moeten gedragen en er zou moeten uitzien.  Daarom dat sommige mannen vrouwen als schuldige aanduiden.

Synoniemen
antifeminisme
Aanverwante termen
misandrie ; gynaecofobie ; misantropie ; seksuele intimidatie
Weetjes
In middeleeuws Europa was het niet ongewoon dat vrouwen leidinggevende functies hadden, zie bijvoorbeeld de verschillende landvoogdessen in de Nederlanden. In sommige gebieden zoals het abdijvorstendom Thorn moest het staatshoofd een vrouw zijn. Het waren eerder de critici van deze maatschappij die argumenteerden tegen de leidinggevende rol van vrouwen, zo bijvoorbeeld de protestantse hervormers als Luther of John Knox.

Vanaf ongeveer 1440 werd gestart met heksenvervolgingen. Deze vervolgingen troffen voornamelijk onafhankelijke vrouwen (weduwen en ongehuwden) en gingen door tot eind achttiende eeuw (1782,Anna Goldi). De folteringen die vrouwen ondergingen wanneer ze aangewezen waren als vermoedelijke heks getuigden van een levendige vrouwenhaat. Veel vrouwen konden zelf nauwelijks meer staan of lopen naar hun gruwelijke publieke terechtstellingen. De eeuwen van heksenjachten stopten toen de vrijheid van vrouwen in Europese landen volgens wetboeken werd ingeperkt.

Dat de eeuwen van heksenvervolgingen impact hebben gehad op de positie en behandeling van vrouwen werd onder meer gesteld door activistische feminist Caroline Criado-Perez. Zij onderbouwt haar stelling met de gebeurtenis in 2017 waar een Hollywoodschandaal een massale #MeToo-beweging op gang bracht; waarbij wereldwijd miljoenen vrouwen aangaven met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken te hebben gehad.

Bij Schopenhauer vinden wij de subtiele redenering: “de Rede is vrouwelijk van aard, zij kan enkel geven nadat zij gekregen heeft”. Nietzsche schreef dat elke hogere vorm van beschaving een striktere controle van vrouwen impliceerde (Jenseits von Gut und Böse, 7:238). Ook Aristoteles, Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, Napoleon en eigenlijk de hele Franse Revolutie stonden afkerig tegenover vrouwen in de politiek.

Links/Bronnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Misogynie

http://nl.wikisage.org/wiki/Misogynie

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/92429-mannen-die-vrouwen-haten-misogynie.html

 

« Terug naar de woordenlijst

Deze website bevat info die mogelijks niet geschikt is voor kinderen. U bevestigt minstens 16 jaar te zijn. Deze website gebruikt cookies. U gaat daarmee akkoord.