Jeugdprostitutie

Jeugdprostitutie

« Terug naar de woordenlijst
Beschrijving
Kinderprostitutie of jeugdprostitutie is het verrichten van seksuele handelingen, met of voor een ander, door kinderen of jongeren voor geld, goederen of een andere tegenprestatie. Soms wordt de definitie beperkt tot kinderen jonger dan 16, maar meestal worden hiermee prostituees onder 18 jaar mee bedoeld.

Onder meisjesprostitutie verstaan we de prostitutie-interactie tussen minderjarige meisjes en mannelijke klanten. De meisjes kunnen slachtoffer zijn van mensenhandel. Mensenhandel wordt gedefinieerd als het uit winstbejag misbruik maken en uitbuiten van mensen als een vorm van moderne slavernij, waarbij sprake is van fundamentele schending van de mensenrechten. Loverboys zijn pooiers die meisjes via verleidingstechnieken inpalmen om hen op den duur in de prostitutie uit te buiten. Maar ook laten ze meisjes dure leningen afsluiten of drugs smokkelen. Onder meer om die reden adviseert het Expertisepunt Jeugdprostitutie te blijven spreken van loverboys en niet van pooierboys. Overigens zijn niet alleen exploitanten, maar ook klanten van minderjarige prostituees strafbaar.

Synoniemen
Aanverwante termen
loverboys, lovergirls, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele mensenhandel ; meisjesprostitutie ; jongensprostitutie
Weetjes
De oorzaken waardoor minderjarige meisjes in de prostitutie belanden zijn divers.
  • Als gevolg van omstandigheden, zoals een verslaving of
  • Als gevolg van armoede of oorlog in het land van herkomst, zoals bij sommige vor- men van vrouwenhandel.
  • Als gevolg van traumatische jeugdervaringen, zoals seksueel
  • Als gevolg van manipulatie en misleiding door een vriendje, zoals dat bij loverboys het geval

‘Loverboys lijken sociale netwerksites, jongerensites en chatboxen steeds vaker te ge- bruiken in hun zoektocht naar slachtoffers. Uit een onderzoek van de politie in Rotterdam en de Universiteit Utrecht blijkt dat in de helft van de zaken de slachtoffers via internet worden geworven.
Volgens de onderzoekers is er een grote overeenkomst tussen de manier waarop pe- dofielen en loverboys op het internet te werk gaan. Via zoekmachines zoeken ze hun slachtoffers op leeftijd, geslacht, woonplaats, hobby’s en eventueel opleidingsniveau uit. De politie Rotterdam-Rijnmond gaat meer ‘surveilleren’ op het internet op zoek naar
dergelijke praktijken (Zanetti, 2009). Hulpverleningsinstellingen bevestigen het beeld dat loverboys steeds vaker te werk gaan via internet.

Links/Bronnen
http://www.movisie.nl

https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/meisjesprostitutie

 

 

« Terug naar de woordenlijst

Deze website bevat info die mogelijks niet geschikt is voor kinderen. U bevestigt minstens 16 jaar te zijn. Deze website gebruikt cookies. U gaat daarmee akkoord.