Erotomanie

Erotomanie

« Terug naar de woordenlijst
Beschrijving
Erotomanie is een vorm van waanstoornis. Het gaat er om dat iemand steeds overtuigd blijft dat de ander hem/haar graag ziet.  Wat de ander ook zegt of doet,  of die hem/haar nu afwijst of zelfs vernedert, de erotomaan ziet alles in het teken van liefde.  Bij deze psychische aandoening beeldt iemand zich in dat een ander verliefd op hem of haar is, romantische gevoelens koestert of openstaat voor romantische toenadering, terwijl daarvan in werkelijkheid geen sprake is. In de meeste gevallen gaat het om iemand met een hoge(re) maatschappelijke status (de baas, een filmster, een politicus, dokter, enzovoort). De aandoening wordt traditioneel ook wel het syndroom van Clérambault genoemd, naar de Franse psychiater Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934).

Hoewel er seksuele fantasieën op kunnen treden, is de waan meestal geïdealiseerd romantisch en geestelijk van aard. In veel gevallen zoekt de persoon daadwerkelijk contact door middel van telefoontjes, brieven of stalken.

In eerste instantie vertrouwt de patiënt erop dat er een liefdevolle relatie zal ontstaan. Als het object van de liefde al getrouwd is of een relatie heeft, wordt deze verhouding als liefdeloos en mislukt beschouwd. Als de patiënt zich er gaandeweg bewust van wordt dat er geen relatie zal ontstaan, wordt zij of hij vaak teleurgesteld en kwaad, soms zelfs wraakzuchtig. Soms projecteert de patiënt deze woede op het object van de liefde en is bang zelf het slachtoffer van wraakacties te worden. Dit kan op zijn beurt tot angst of paranoia leiden. Erotomanie wordt in klinische omstandigheden het meest bij vrouwen geconstateerd, maar mannen zijn eerder geneigd naar hun ideeën te handelen. Hierdoor kunnen problemen met politie en justitie ontstaan.

Synoniemen
syndroom van Clérambault
Aanverwante termen
Weetjes
Hoewel het niet vaak voorkomt, kunnen we ons wel afvragen hoe zo’n overtuiging ontstaat, en hoe we in voorkomende gevallen mensen met die overtuiging kunnen helpen. De Fransman De Clérambault was de eerste die erotomanie beschreef. Hij benadrukte dat bij erotomanie de persoon er ook van overtuigd was dat de ander meestal een (aantrekkelijke of hoge) sociale status had en vanwege die status om diplomatieke redenen ontoegankelijk en afzijdig moest blijven. Een aannemelijke verklaring dus voor de expliciete ontkenning door de ander dat hij/zij verliefd zou zijn. Erotomanie komt als psychiatrische stoornis evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. Het ontwikkelt zich vaak na de pubertijd wanneer voor het eerst idealen over liefde en geïdealiseerde liefdesobjecten vorm krijgen. Personen met een negatief zelfbeeld en gevoelens van eenzaamheid en sociale afwijzing zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van erotomanie.

De Canadese onderzoekster Mary Seeman beschreef in een gevalsstudie zes vrouwen met erotomanie. Uit hun rapportages komt naar voren dat in alle zes gevallen een toestand van ongewone emotionele opwinding voorafging aan het ontstaan van de overtuiging, en dat deze toestand werd uitgelokt door o.a. angst, alcohol, hoge koorts, farmacologische middelen, uitdroging, hormonale ontregeling, e.d. Onder deze ongewone omstandigheden, ervoer men een beladen sfeer van opgetogenheid, onvoorspelbaarheid en onbevattelijkheid waarin niets vertrouwds leek en alles belangrijk leek. De hiermee gepaard gaande gewaarwording van sterke lichamelijke sensaties zoals een versnelde hartslag, blozen, heftigere ademhaling en versnelde gedachten werden geïnterpreteerd als gevoelens van verliefdheid en gericht op de meest beschikbare persoon in de directe omgeving.

Erotomanie ontstaat niet voor niets tijdens perioden van stress omdat dan de behoefte aan hechting groot is en bescherming gezocht wordt bij een krachtige persoon. De uitverkorene is meestal een gerespecteerde of door velen bewonderde persoon of iemand met aantrekkelijke eigenschappen. De ontmoeting met de ander wordt niet meer beleefd als toevallig, maar als een bewust bedoelde samenkomst. Gezichtsuitdrukkingen, aandacht, of specifieke gebaren worden verkeerd geïnterpreteerd als erotische belangstelling. De persoon met erotomanie begint te geloven dat de verliefde op subtiele, non-verbale wijze contact probeert te maken en neutrale stimuli krijgen grote persoonlijke betekenis.

Niet voor niets valt erotomanie in het handboek van psychiatrie onder de paraplu van waanstoornissen.

Links/Bronnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erotomanie

https://www.gedachtenuitpluizen.nl/nieuws/erotomanie-is-hoe-ontstaat-en-hoe-behandel/

« Terug naar de woordenlijst

Deze website bevat info die mogelijks niet geschikt is voor kinderen. U bevestigt minstens 16 jaar te zijn. Deze website gebruikt cookies. U gaat daarmee akkoord.