Seksalfabet & relatiewoordenlijst

Info/contact

Met deze informatieve en educatieve website willen we informatie rond seks en relaties beschikbaar maken voor een breder publiek. U vindt de informatie gerangschikt per letter. We focussen ons op de minder bekende begrippen inzake seks en relaties. Woordverklaringen inzake seks en relaties vindt u in talrijke naslagwerken, woordenboeken, al dan niet educatieve websites,… We willen dit zeker niet kopiëren maar juist aandacht geven aan begrippen uit seks en relaties die minder bekend zijn, maar toch de nodige aandacht verdienen.

Door seksualiteit en onderzoek rond seks en relaties bespreekbaar te maken en belangrijke onderzoeksresultaten  via publicaties naar voor te brengen, willen we met deze infosite een bijdrage leveren aan het bevorderen van algemene kennis inzake seksualiteit, relaties en seksuele gezondheid.

Heel veel bijdragen zijn overgenomen van krantenredacties, vaktijdschriften, internetbronnen, enz.  Voor copyrights en gebruik van de informatie verwijzen we graag door naar de oorspronkelijke bronnen die altijd zoveel mogelijk vermeld worden voorzover ons bekend.. Overname van de artikelen is verboden, tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteurs die  onder elke bijdrage vermeld staan. Er is louter een educatief en geen commercieel opzet. Deze infosite is daarom ook bewust reclamevrij.
We besteden de nodige ernst aan het wetenschappelijk niveau van deze woordenlijst maar behoeden ons voor mogelijke fouten of tekortkomingen.

De maker van deze informatieve website en zijn werkgevers zijn daarom niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik of voor schade aangericht door verkeerd gebruik. Er wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van de informatie, maar die garantie kan niet altijd gewaarborgd worden. Gebruik van de informatie is altijd op eigen risico. Gebruik de info nooit voor persoonlijke medische doeleinden.  Raadpleeg daarvoor een arts/specialist/seksuoloog.

Voor suggesties omtrent onderzoek rond seks en relaties, voor onderzoeksopdrachten rond deze thema’s, interessante informatie of links, voor journalistieke vragen rond persberichten, enz. mag u altijd contact opnemen. U kan ons contacteren via onderstaand e-mailadres of via GSM.
Meer info & contact inzake onderzoek of deze website : seksuologiepraktijk@telenet.be
Of bezoek mijn persoonlijke website voor meer details en cv.

Gerard Gielen
Pedagoog/Seksuoloog
Contact : +32 476 217042

Deze website bevat info die mogelijks niet geschikt is voor kinderen. U bevestigt minstens 16 jaar te zijn. Deze website gebruikt cookies. U gaat daarmee akkoord.