Intieme terreur

Beschrijving Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld en kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang. Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen, intimideren van de partner tot ernstig fysiek geweld en seksueel geweld. Ook kan het gaan om controle van de financiën en dreigementen (tegen …

Seksverslaving

Beschrijving Hoewel hyperseksualiteit, seksverslaving en dwangmatig seksueel gedrag allemaal iets gemeen hebben, hebben ze verschillende betekenissen, elk met een beetje controverse om uit te pakken. Een van de belangrijkste redenen waarom deze termen controversieel en moeilijk te definiëren zijn, is deels te wijten aan het feit dat ze niet voorkomen …

Catcalling

Beschrijving Heel wat meisjes krijgen te maken met catcalling of straatintimidatie. Meestal zijn het mannen die meisjes of vrouwen lastigvallen door ongepaste opmerkingen of gebaren te maken. België heeft sinds 2014 een wet die dat verbiedt en is daarmee een voorbeeld voor andere landen. Toch zijn er maar weinig klachten …

Wraakporno

Beschrijving Seksueel getinte privébeelden die via social media verspreid worden of die opduiken op het internet uit wraak nadat een relatie op de klippen liep. Het komt steeds vaker voor. Ook bij jongeren. Met soms dramatische gevolgen voor wie er het slachtoffer van is. Wraakporno is het fenomeen waarbij naakt- …

Gymtimidatie

Beschrijving Bijna elke vrouwelijke sportschoolbezoeker zal hetzelfde hebben meegemaakt – de man die zijn handdoek, zijn hoodie, zijn waterfles en zichzelf over het gewichtengedeelte drapeert, je aankijkend als je ergens bij hem in de buurt durft te komen. Helaas gaat dit soort “gymtimidatie” in veel gevallen veel verder, aflopend in …

Sexting

Beschrijving Sexting bestaat uit de Engelse woorden “sex” en “texting” en is een verzamelterm voor het versturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s en video’s, meestal via direct messages of whatsapp. Zolang beide partijen te goeder trouw zijn is er weinig aan de hand, maar als de ontvanger (later) …

Seksueel geweld

Beschrijving Seksueel contact kan om verschillende redenen een grens overschrijden.Hierbij valt te denken aan uit de hand gelopen experimenteergedrag van jongeren of aan seks met iemand die dronken is of gedrogeerd en daarom zijn of haar grenzen niet meer kan aangeven. Maar ook om seks met een kind of om …

Hawking

Beschrijving Hawking is het selecteren van de slachtoffers op het internet (zoals een havik boven zijn prooi cirkelt). Er wordt onder andere geselecteerd op geslacht, leeftijd, opleiding, hobby’s en uitdagende foto’s. Op deze manier wordt het ‘makkelijkste’ slachtoffer gezocht. Zo kunnen ze bijvoorbeeld reageren op iemand die een sexy profielfoto …

Grooming

Beschrijving Grooming is het proces waarbij een volwassene een kind/jongere benadert en manipuleert met het oog op seksueel contact. Groomers gaan hierbij doorgaans zeer manipulatief te werk en nemen zorgvuldig de tijd om het vertrouwen te winnen en een band op te bouwen. Geleidelijk aan wordt er zo aangezet tot seksuele …

Jeugdprostitutie

Beschrijving Kinderprostitutie of jeugdprostitutie is het verrichten van seksuele handelingen, met of voor een ander, door kinderen of jongeren voor geld, goederen of een andere tegenprestatie. Soms wordt de definitie beperkt tot kinderen jonger dan 16, maar meestal worden hiermee prostituees onder 18 jaar mee bedoeld. Onder meisjesprostitutie verstaan we …